حال‌نوشت‌های بنده

حال‌نوشت‌های بنده

آن خدایی که من می‌شناسم، شب منتظر است برخیزی برای نماز شب تا خلوتی عاشقانه کند با تو...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

چارچوب

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۵ ب.ظ

استفاده از فناوری، تنها در صورتی مفید خواهد بود که در چارچوب مفاهیم و اهداف ما باشد وگرنه پیش‌برنده ما نخواهد بود.


 • محمدحسین ظرافتی

هماهنگی

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۴ ب.ظ

هماهنگی فناوری با مفاهیم و اهداف ما بسیار مهم است.


 • محمدحسین ظرافتی

آهنگ

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۴ ب.ظ

فناوری، شتاب‌دهنده آهنگ حرکت است نه ایجاد کننده آن.


 • محمدحسین ظرافتی

چگونگی

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۳ ب.ظ

باید برای چگونگی رسیدن به هدف، با بهترین شیوه و سریع‌ترین ابزار، فکر و هزینه کنیم.


 • محمدحسین ظرافتی

شتاب دادن

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۳ ب.ظ

از تکنولوژی باید برای شتاب دادن جهت رسیدن به هدف استفاده کنیم.


 • محمدحسین ظرافتی

اعتنا

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۰ ب.ظ

تمام فرصت‌هایی که در زندگی رخ می‌دهند، قابل اعتنا نیستند؛ بلکه فرصت‌هایی را باید مورد توجه قرار دهیم که با مفاهیم و هدف‌های‌مان یکسان باشند.


 • محمدحسین ظرافتی

بپرسیم

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹ ب.ظ

از خود بپرسیم: آیا ما از نظم و قانون‌مندی لازم برای انجام امور درست برخورداریم تا بتوانیم انجام امور نادرست را متوقف سازیم؟


 • محمدحسین ظرافتی

بودجه

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

تعریف بودجه‌بندی در یک شرکت عالی:

بودجه‌بندی این نیست که ببینیم به هر فعالیت چقدر اختصاص دهیم، بلکه باید مشخص کنیم کدام فعالیت‌ها با مفاهیم و هدف‌های‌مان مرتبط است و باید به‌طور کامل تقویت شود و کدام فعالیت‌ها باید اساساً متوقف شود.


 • محمدحسین ظرافتی

فرهنگ بد

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹ ب.ظ

یک شرکت، اول از فرهنگ بد شکست می‌خورد، نه از تولیدات یا صادرات بد.


 • محمدحسین ظرافتی

تفاوت طبقاتی

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸ ب.ظ

باید بتوانیم تفاوت‌های طبقاتی را در شرکت به حداقل برسانیم.


 • محمدحسین ظرافتی

نظم یافته

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ب.ظ

تنوع باید نظم‌یافته باشد.


 • محمدحسین ظرافتی

سقوط

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ب.ظ

وقتی که شرکت به سقوط و ورشکستگی نزدیک می‌شود، باید ماهیت کاری و موضوع کارش را عوض کند.


 • محمدحسین ظرافتی

بدون سه محور

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶ ب.ظ

نظم بدون سه محور فکری (فرهنگ مبتنی بر نظم، شتاب دهنده تکنولوژی، چرخه رشد و چرخه نابودی) نمی‌تواند به نتایج عالی منتهی شود.


 • محمدحسین ظرافتی

فرهنگ نظم

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵ ب.ظ

مدیری که منضبط است، اگر بعد از رفتنش از شرکت، فرهنگ نظم را به جای نگذاشته باشد، شرکت سقوط می‌کند.


 • محمدحسین ظرافتی

مغرور

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴ ب.ظ

هر زمان ما مغرور شویم و واقعیت‌های تجاری را نادیده بگیریم، شکست می‌خوریم.


 • محمدحسین ظرافتی