حال‌نوشت‌های بنده

حال‌نوشت‌های بنده

آن خدایی که من می‌شناسم، شب منتظر است برخیزی برای نماز شب تا خلوتی عاشقانه کند با تو...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

از خدا می‌خواهم...

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ق.ظ

ای مالک!

من از خدا می‌خواهم که با رحمت فراگیرش و قدرت بی‌منتهایش در برآوردن تمامی حاجات، مرا و تو را به انجام آنچه رضای اوست موفق گرداند.

آنچنان که در پیشگاه او و خلقِ او حجتی آشکار داشته باشیم.

با حسن شهرت در میان بندگان و یادگار زیبا در شهرها و کمال نعمت و افزونی کرامت.

و این که عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید که به دیدار او سخت مشتاقیم.


و سلام بر رسول خدا و خاندان پاکزاد و پاک‌طینتش؛

سلامی فراوان و تمام و کمال؛

والسلام.


 • محمدحسین ظرافتی

سنت نیکو

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ق.ظ

ای مالک!

بر تو واجب است که آنچه بر پیشینیان تو رفته است، پیوسته در خاطر آوری؛

از حکومتی که به عدالت داشته‌اند یا سنتی که به نیکویی گذاشته‌اند یا اثری که از پیامبرمان (صلی الله علیه وآله) مانده یا فریضه‌ای که در کتاب خدا آمده.

و اقتدا کنی به آنچه در عمل از ما دیده‌ای.

و تلاش کنی به تبعیت از آنچه من در این عهدنامه بر عهده‌ات نهاده‌ام.

چرا که با این عهدنامه، من حجتم را بر تو تمام کردم تا بهانه‌ای برای تو باقی نماند که تو را به پیروی از هوای نفست بکشاند.


 • محمدحسین ظرافتی

مهار خشم

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ق.ظ

ای مالک!

تلاش کن که خشمت را مهار کنی و آتش غضبت را فرو بنشانی و دست و زبانت را از خشونت و اذیت باز داری.

و این همه را در صورتی می‌توانی، که در عکس‌العمل، تعجیل نکنی و رفتار قهرآمیز را به تأخیر بیفکنی تا آتش خشمت فرو بنشیند و زمام اختیارت به دست آید.

و به چنین اقتدار و تسلط بر نفسی، نمیرسی مگر که تذکر و دغدغه بازگشت به سوی خدا را در وجودت تقویت کنی.


 • محمدحسین ظرافتی

استفاده شخصی

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ق.ظ

ای مالک!

مبادا از آنچه متعلق به همه مردم است، استفاده شخصی کنی و برای خود سهمی بیش از دیگران قائل شوی.

و مبادا آنچه را که همگان می‌بینند، ندیده بگیری و خود را به ندانستن بزنی.

قاعده این است که آنچه امروز در دست توست، از تو گرفته و تحویل دیگری می‌شود.

و به زودی پرده از کار، کنار می‌رود.

و باطن امور پدیدار می‌شود.

و داد مظلوم را از تو می‌ستانند و او را به حقّش می‌رسانند.


 • محمدحسین ظرافتی

موعد کار

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ق.ظ

ای مالک!

بپرهیز از شتاب در انجام آن کارها که موعدش فرا نرسیده.

و از سستی در انجام آن کارها، که شرایطش مهیا شده.

و از پافشاری در انجام آن کارها که وجوه آن ناشناخته مانده است.

یا کاهلی در انجام آن کارها که تکلیف آن روشن شده.

و خلاصه:

هرچیز و هرکس را در جای خودش بنشان.

و هرکاری را در وقت خودش به سرانجام برسان.


 • محمدحسین ظرافتی

منّت گذاشتن

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ق.ظ

ای مالک!

بپرهیز از این که به خاطر کارهای خوبت بر سر مردم منت بگذاری و کارهای خوبت را برتر از آنچه هست، به چشم آری و آنچه را که وعده کرده‌ای و متعهد شده‌ای، به جا نیاری.

چرا که:

منّت گذاشتن، کار خوب را باطل و نابود می‌کند.

و بزرگ جلوه دادن، نور حق را خاموش می‌کند.

و خلاف گفته عمل کردن، نزد خدا و مردم، گناه بزرگی است که بخشیده نمی‌شود.

خداوند متعال می‌فرماید:

«گناهی بزرگ و نابخشودنی است این که به آنچه می‌گویید، عمل نکنید»


 • محمدحسین ظرافتی

غرور و خودپسندی

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ق.ظ

ای مالک!

بترس از عجب و غرور و خودپسندی.

و از تکیه بر آنچه موجب خود پسندی‌ات می‌شود.

و نیز بپرهیز از دوست‌داشتن تملق و دل دادن به آن، که این از بهترین فرصت‌های شیطان است تا تسلط یابد و کارهای خوب افراد نیکوکار را تباه گرداند.


 • محمدحسین ظرافتی

ریختن خون به ناحق

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ق.ظ

ای مالک!

بترس از خون‌ها و ریختن‌شان به ناحق و ناروا.

و هیچ‌چیز به اندازه ریختن خون ناحق، گریبان‌گیر انسان نمی‌شود و عذاب و عقوبت ندارد و نعمت‌ها را نابود نمی‌کند و از مهلت عمر و حکومت نمی‌کاهد.

و اولین چیزی که خداوند سبحان، در قیامت به حساب آن می‌رسد، خون‌هایی است که بندگان از یکدیگر ریخته‌اند.

پس تحکیم قدرت و حاکمیت را در ریختن خون ناحق مَبین و بدان که به یقین، ریختن خون ناحق، موجب تضعیف حاکمیت و سست شدن پایه‌های حکومت و بلکه موجب زوال و انتقال حکومت می‌شود.

و نه در نزد خدا و نه من، هیچ عذری برای قتل عمد پذیرفته نیست.

و اجرای حکم قصاص درباره آن قطعی است.

و اگر به غیر عمد، مرتکب قتل شدی و تازیانه‌ات یا شمشیرت یا دستت یا مشتت یا تحرک بیشترت در مجازات و تأدیب، موجب قتل کسی شد، مبادا که غرور قدرت و تسلط حاکمیت، باعث شود که در انجام وظایفت در قبال اولیاء دَم کوتاهی کنی.


 • محمدحسین ظرافتی

عهد و پیمان

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ق.ظ

ای مالک!

پیشنهاد صلح و آشتی را از دشمنت بپذیر که موجب خشنودی خداست.

چرا که صلح، سپاه و لشکرت را به آسایش می‌رساند و تو را از دغدغه‌هایت می‌رهاند.

و مملکتت از گزند در امان می‌ماند.

ولیکن پس از پیمان صلح، مراقب دشمن باش و بسیار مراقب دشمن باش!

چه بسا که دشمن نزدیک شده باشد تا روزنه‌های غفلت را پیدا کند.

پس در سنگر احتیاط بمان و از خوش‌گمانی بپرهیز.

و اگر با دشمن خود پیمان بستی یا به او امان دادی، به عهد خود وفا کن و بر امان خود استوار بمان.

و جان خودت را سپر پیمانت قرار ده (به جان بر سر پیمان بمان) چرا که در میان واجبات خدا، بین مردم، علیرغم همه اختلاف نظرها و سلیقه‌ها، بر هیچ‌چیز به اندازه «ارزشمندی وفای به عهد» اتفاق نظر نیست.

مسلمانان جای خود، حتی مشرکین نیز وفای به عهد را در میان خود لازم می‌شمرند، چرا که عواقب نقض پیمان را چشیده‌اند و زیان‌های آن را دیده‌اند.

پس هرگز تعهداتت را آلوده خلل و خیانت مکن.

و عهد و پیمانت را مشکن.

و بر دشمنت هم خدعه و نیرنگ، روا مدار.

این همه، ایستادن در مقابل خداست.

که جز جاهل سنگدل سیاه روزگار، مرتکب این کار نمی‌شود.

خداوند از سر رحمتش نسبت به بندگان، عهد و پیمان را مأمنی قرار داده تا در حفاظ آن پناه بگیرند و حریم مطمئنی که در آن به آرامش برسند و سنگر و سایه‌بانی که از آن بهره‌مند شوند.

پس در این عرصه، نه جای خیانت است، نه خدعه و نه فریب و نیرنگ.

و پیمان را به گونه‌ای نبند که راه بهانه‌جویی و تأویل برایت باز باشد.

و پیمان را به گونه‌ای نبند که پس از انعقاد آن بتوانی با استفاده از بازی در کلام و استعاره و ایهام، راه فرار از تعهداتت پیدا کنی.

و مبادا دشواری تعهداتت سبب شود که پیمانت را بشکنی یا بر سر آن نمانی؛

چرا که هر پیمانی به محض انعقاد، تعهد در قبال خدا محسوب می‌شود.

چرا که تحمل سختی کار، که امید فرج در آن است و عاقبت خیر پیش روی آن، بهتر است از فریب و نیرنگ که هم مدام نگران تبعات آن باشی و هم با مؤاخذه جدّی خداوند مواجه شوی و در دنیا و آخرت از بخشش او محروم بمانی.


 • محمدحسین ظرافتی

گمان ستم...

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ق.ظ

ای مالک!

اگر مردم بر تو گمان ستم بردند، (بر این گمان بی‌اعتنا نمان) خود را به روشن کردن آنان و رفع سوءظن‌شان و تصحیح قضاوت‌شان ملزم بدان!

این کار، یعنی توضیح و اعتذار.

اگرچه برای تو سختی دارد اما احترام به مردم و رفاقت با آنان محسوب می‌شود.

و تو را به مقصد و مقصودت که پایبندی مردم به حق و حقیقت است می‌رساند.


 • محمدحسین ظرافتی

خواص و نزدیکان

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۵۰ ق.ظ

ای مالک!

هر حاکمی را خواص و نزدیکانی است که اهل برتری‌جویی‌اند و گردن‌فرازی، و در تعاملات، کم‌انصافی.

نهال این نگاه را با بستن آب به روی ریشه‌های آن بخشکان.

به هیچ یک از خویشان و اطرافیانت، زمینی را با شرایط ویژه واگذار نکن و مبادا که کسان تو با اتکاء به جایگاه تو قراردادی با همسایگان خود ببندند که به زیان دیگران تمام شود.

به فرض، سهم آب بیشتری طلب کنند یا در مشارکت، کار و بار خود را بر دوش دیگری بگذارند و بهره یکسان ببرند.

لذتش نصیب آنان می‌شود و وزر و وبالش در دنیا و آخرت، دامن تو را می‌گیرد.

و به حق، پایبند باش در مورد همگان، دور یا نزدیک، به نسبت یکسان و در این امر صبور باش و با خدا معامله کن.

و نسبت به خویشان و نزدیکانت، در این مسیر، هرچه پیش آمد بپذیر.

و در تحمل سنگینی این بار، دل به عاقبت کار و جهان ماندگار، خوش دار.

که این مسیر، سرانجامش ستودنی و دوست‌داشتنی است.


 • محمدحسین ظرافتی

فاصله دیدارهایت با مردم...

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ق.ظ

ای مالک!

مگذار فاصله دیدارهایت با مردم، زیاد شود.

چرا که روی درپوشیدن حاکمان از مردم، خود، به نوعی در تنگنا قرار دادن‌شان محسوب می‌شود.

و موجب بی‌خبری حاکمیت از مشکلات مردم می‌شود.

و اگر حاکم از مردم روی درپوشد، آنچه را که باید بداند، بر او پوشیده می‌ماند.

و چنین می‌شود که کوهی را کاه می‌بیند و کاهی را کوه تصور می‌کند.

زیبا در نظرش زشت می‌شود و زشتی به چشمش زیبا می‌آید.

و خلاصه تشخیص حق و باطل برایش دشوار می‌شود.

چرا که حاکم هم به هر حال آدمیزاد است.

و اگر مشکلات مردم از او پنهان شود، نمی‌فهمد.

و این طور نیست که حق، نشان و علامتی آشکار داشته باشد که بشود راست و دروغ را به‌راحتی تشخیص داد.

و به هر حال، از دو حال خارج نیست:

یا تو کسی هستی که خود را در رعایت و اجرای حق، مقیّد می‌شمرد و بی‌دریغ می‌بخشد.

پس چرا باید خود را از دیدرس، دور نگاه داری و حق واجبی را به سرانجام نرسانی و کار خوبی را که می‌توانی، نکنی.

یا کسی هستی که نه دست بخشیدن دارد و نه دغدغه خیر رسانیدن.

در این حال هم، مردم به سرعت تو را می‌شناسند و امید از تو می‌برند و دست نیاز به سوی تو نمی‌آرند.

ضمن این که اساساً اکثر درخواست‌های مردم، هیچ بار اضافه‌ای بر دوش تو نیست.

یا شکایت از ظلمی است که نمی‌باید و شده.

و یا مراعات حق و انصافی است که می‌باید و نشده.


 • محمدحسین ظرافتی

رسیدگی به کارهای خودت

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ق.ظ

ای مالک!

کارهایی هست که خودت ناگزیری از انجام‌شان:

پاسخگویی به کارگزارانت در مواردی که کاتبانت از عهده برنمی‌آیند؛

و دیگر:

به‌روزرسانی انجام امور مردم؛

آن کارها که از ظرفیت و حوصله آنان سرریز می‌شود.

و کار هر روز را همان روز به سرانجام برسان؛ چرا که هر روز ظرف زمانی است مختص کارهای همان روز.

و برای ارتباط میان خودت و خدا، بهترین وقت و پربارترین زمانت را برگزین.

اگرچه همه آن اوقات که تو صادقانه در اندیشه خدمتی و مردم در آسایش و راحت، برایت عبادت است.

و از جمله اعمالی که بر عیار خلوص در دین خدا می‌افزاید، برپاداشتن واجباتی است که خاص اوست.

پس هنگام ادای هر فریضه در شب و روز، تن به خدا بسپار و از آنچه باعث تقرّبت به خداست، کم مگذار و خدشه و کاستی به میان میار، و از هر گزندی که بر جسمت برسد، بیم مدار.

و هنگام اقامه نماز با مردم، نماز را به گونه‌ای بخوان که نه مردم را برمانی و نه نماز را ضایع گردانی.

چرا که در میان مردم هستند کسانی که یا بیماری دارند یا مشغله و گرفتاری.

و من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن زمان که مرا به یمن می‌فرستاد، پرسیدم:

با آنان چگونه نماز گزارم؟ فرمود:

«در نماز، مراعات ضعیف‌ترین‌شان را بکن و بر مؤمنین مهربان باش»


 • محمدحسین ظرافتی

کسانی که دست‌شان به تو نمی‌رسد...

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ق.ظ

ای مالک!

خود جویای احوال آن کسانی باش که دست‌شان به تو نمی‌رسد.

و مردم هم آنان را کوچک می‌شمارند و به دیده حقارت می‌نگرند.

برای این دسته از مردم، از میان معتمدینت، متواضع‌ترین و بامرام‌ترین افرادت را انتخاب کن که مأموریت مدام‌شان، ارائه گزارش از احوال و امور اینان باشد.

و با اینان به گونه‌ای رفتار کن که در قیامت بتوانی پاسخگوی خداوند باشی؛ که در میان مردم، این گروه بیش از بقیه، نیازمند رسیدگی و توجه‌اند.

و بدان که نزد خداوند باید در مورد ادای حق یکایک آحاد ملت، پاسخگو باشی.

و امور یتیمان و کهنسالان درمانده و بیچاره را خود شخصاً عهده‌دار باش. چرا که اینان زبان خواهش ندارند و دست تکدی پیش نمی‌آرند.

و این البته بار سنگینی است بر دوش حاکمان.

و بار حق اساساً سنگین است.

و خداوند، حمل آن را برای کسانی آسان می‌کند که دغدغه عاقبت دارند و شکیبایی می‌ورزند و به درستی آنچه خدا وعده‌شان فرموده، اعتماد می‌کنند.

و شخصاً وقتی را برای رسیدگی به نیازها و مشکلات مردم اختصاص بده؛

در مجلسی بنشین که امکان حضور همگان میسر باشد و تلاش کن که یکپارچه تواضع و فروتنی بشوی در مقابل خدایی که تو را آفریده است.

و پای هرچه پاسبان و پاسدار و محافظ و نگهبان را از این مجلس کوتاه کن تا هرکه هر حرفی دارد بتواند بی‌لکنت و ترس از عقوبت، بیان کند.

که من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم، به کرّات می‌فرمود:

هیچ امتی به رستگاری نمی‌رسد تا وقتی که ضعیف نتواند حقش را بی‌لکنت و ترس از عقوبت، از قوی بستاند.

بدگویی و درشت‌گویی آنان را تاب بیاور و کم‌طاقتی و خودبزرگ‌بینی را از خود دور کن تا خداوند بدین‌وسیله، بال‌های رحمتش را بر تو بگشاید و پاداش طاعتش را به تو مرحمت فرماید.

اگر بناست عطا کنی، کریمانه عطا کن که گوارای گیرنده شود.

و اگر بناست نکنی، مهربانانه و عذرخواهانه برخورد کن.


 • محمدحسین ظرافتی

طبقه فرودست

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۲۰ ق.ظ

ای مالک!

الله الله! در توجه به طبقه فرودست؛

بیچارگان و درماندگان و نیازمندان و بینوایان و بیماران و زمین‌گیران و از کار افتادگان.

در میان این طبقه، هر دو گروه هستند:

نیازمندانی که نیاز خود را ابزار نمی‌کنند.

و فقیرانی که دست تکدّی دراز می‌کنند.

به خاطر خدا نگهبان حقوق اینان باش؛

حقوقی که خداوند نگهبانی‌اش را بر عهده تو نهاده است.

و بخشی از بیت‌المالت را به آنان اختصاص ده و بخشی از غلّات زمین‌هایی که متعلق به اسلام و مسلمین است در هر شهر.

دورترین‌شان همان حقوقی را دارند که نزدیک‌ترین‌شان بر خوردارند.

و اساساً وظیفه اصلی تو، رسیدگی به حقوق یکایک مردم است.

و مبادا که هیچ دل‌مشغولی و سرگرمی‌ای تو را از این وظیفه اصلی باز دارد.

این‌طور نیست که پرداختن به کارهای مهم و خطیر، تضییع حقوقِ کوچک را موجّه کند.

از اهتمام در انجام کارهای مردم دریغ نکن.

و با مردم از موضع بالا برخورد نکن.


 • محمدحسین ظرافتی