محمدحسین ظرافتی

محمدحسین ظرافتی

آن خدایی که من می‌شناسم، شب منتظر است برخیزی برای نماز شب تا خلوتی عاشقانه کند با تو...

مطلبی در اسفند ۱۳۹۵ ثبت نشده است