حال‌نوشت‌های بنده

حال‌نوشت‌های بنده

آن خدایی که من می‌شناسم، شب منتظر است برخیزی برای نماز شب تا خلوتی عاشقانه کند با تو...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۷۳ مطلب با موضوع «مدیریت :: آن است شیوه حکومت» ثبت شده است

رسم خوب

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ

ای مالک!

بر نینداز رسم خوب و درستی را که بزرگان این اُمّت به آن عمل می‌کرده‌اند و اسباب پیوند و انسجام مردم می‌شده است.

و وسیله همزیستی مسالمت‌آمیز رعیت.

و رسمی را بنیان مگذار که به رسوم کهن آسیب برساند. چنان که پاداش آن نصیب بنیان‌گزاران آن شود.

و گناه براندازی آن، گریبان تو را بگیرد.


 • محمدحسین ظرافتی

اعتماد مردم

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۳ ب.ظ

ای مالک!

همه تمکز و تلاش تو باید افزودن و اندوختن اعتماد مردم باشد، چرا که حسن‌ظن و اعتماد مردم، دغدغه‌ای مزمن و مستمر را از دوش تو برمی‌دارد.

و شایسته‌ترین فرد برای اعتماد تو کسی است که بیشترین مهربانی را از تو دیده باشد.

و بیشترین بدگمانی و بی‌اعتمادی نسبت به تو هم در کسی پدید می‌آید که با او بدی کرده باشی.


 • محمدحسین ظرافتی

خوبی کردن به مردم

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۱ ب.ظ

ای مالک!

بدان که هیچ‌چیز، به اندازه خوبی کردن به مردم، باعث ایجاد حسن‌ظن حاکم بر مردم نمی‌شود.

و سبک ساختن بار زندگی بر دوش آنان.

و تحمیل نکردن آنچه وظیفه مردم نیست بر آنان.


 • محمدحسین ظرافتی

جایگاه یکسان!

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۲۹ ب.ظ

ای مالک!

مبادا که نیکوکار و بدکار نزد تو جایگاهی یکسان داشته باشند. چرا که این رفتار، درستکاران را بی‌انگیزه می‌کند در رفتار درست و بدکاران را جری می‌سازد در انجام کارهای زشت.

رفتارت با هرکس به گونه‌ای باشد که خود برای خودش رقم می‌زند.

و برای هرکس به اندازه‌ای خود را مکلّف کن که خود برای خودش لازم می‌شمرد.


 • محمدحسین ظرافتی

اهل تقوا

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۲۶ ب.ظ

ای مالک!

با اهل تقوا و راستگویی بیامیز.

و آنان را به گونه‌ای تمرین بده و تربیت کن که از تملق تو بپرهیزند و دلت را به کارهای بدی که نمی‌کنی، خوش نسازند.

چرا که تملق و تمجید، غرور و نخوت می‌آورد و انسان را به وادی غفلت می‌کشد.


 • محمدحسین ظرافتی

انتخاب وزیر

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ب.ظ

ای مالک!

بدترین وزیر تو کسی است که پیش از این، وزارت اشرار را عهده‌دار بوده و در گناهان‌شان مشارکت داشته. مبادا که چنین کسی همکار تو شود و محرم اسرار تو. چرا که افرادی از این دست، همپای گناهکاران بوده‌اند و همدست ستم‌پیشگان.

و تو جایگزین‌هایی بهتر از آنان خواهی یافت که در رأی و اندیشه و کاردانی، همانند آنان باشند اما وزر و وبال گناهِ آنان را بر دوش نداشته باشند. نه به ستمگری در اِعمال ستم مساعدت کرده باشند و نه به گناهکاری در انجام گناه.

اینان کمترین هزینه را برای تو دارند و بیشترین یاری را به تو می‌رسانند. به تو بیشترین دلبستگی را دارند و به دیگران کمترین وابستگی را.

پس، افرادی چنین را برای رفاقت در خلوت و جلوت برگزین.

و در میان آنان هم کسانی را برتر بشمار و بیشتر دوست بدار که تلخی حرف حق را بیشتر به تو می‌چشانند.

و در انجام کارهای ناشایست، کمترین مساعدت را با تو می‌کنند.

و ناشایست یعنی آنچه خداوند برای اولیائش شایسته نمی‌شمارد.

یعنی آنچه هوای نفست تو را به انجامش وامی‌دارد.


 • محمدحسین ظرافتی

مشورت

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰ ق.ظ

ای مالک!

در مشورت، بخیلان را دخالت مده.

با بخیلان مشورت نکن. چرا که تو را از بخشش و کرامت باز می‌دارند.

و از فقر و تنگدستی میترسانند.

و با ترسویان مشورت مکن. که شهامت در انجام امور را از تو سلب می‌کنند.

و با حریصان مشورت مکن! که در نگاهت شرّ حرص را با ستم می‌آرایند.

که بخل و ترس و حرص، اگر چه سرشت‌های متفاوتند، اما هر سه از سوءظن به خدا نشأت می‌گیرند.


 • محمدحسین ظرافتی

تغافل

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸ ق.ظ

ای مالک!

دلت را از هرچه حقد و کینه و عقده نسبت به مردم آزاد کن.

و رشته هر عداوتی را بگسل.

و تغافل کن در مواردی که از تو پوشیده می‌دارند و هرگز به رو نیاور.

و شتاب نکن در پذیرش اخبار سخن‌چینان. چرا که سخن‌چین، اساساً  خیانتکار است حتی اگر تظاهر به دلسوزی و خیرخواهی کند.


 • محمدحسین ظرافتی

معایب دیگران

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶ ق.ظ

ای مالک!

چنان باش که دورترین و منفورترین مردم نزد تو، کسانی باشند که دنبال معایب دیگران می‌گردند.

و نقاط ضعف‌شان را می‌جویند و برملا می‌کنند. چرا که در مردم معایبی هست که حاکم، موظف‌ترین است به پوشاندشان.

و در پی کشف و دانستن آن معایب که از تو پوشیده است، مباش.

تو وظیفه داری آنچه را هم که می‌دانی، از ذهن خودت و دیگران پاک کنی.

و خداست که باید قضاوت کند درباره آنچه تو نمی‌دانی. پس بپوشان معایب دیگران را تا جایی که می‌توانی. تا خدا هم بپوشاند آن معایت تو را که دوست داری از مردم بپوشانی.


 • محمدحسین ظرافتی

همانند ستون‌

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ق.ظ

ای مالک!

مردم ـ کلیّت مردم ـ همانند ستون‌اند برای دین.

و مصداق اجتماع مسلمین و سرمایه و پشتوانه‌اند در مقابل دشمنان و معاندین.

پس آنان را در کانون توجه خود قرار ده و محور اشتیاق و رغبت خود.


 • محمدحسین ظرافتی

خواص...

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰ ق.ظ

ای مالک!

چنان باش که: محبوب‌ترین کارها نزد تو، نزدیک‌ترینش به حق باشد و شامل‌ترینش در عدالت و جامع‌ترینش در رضایت مردم.

چرا که خشم و نارضایتی مردم، خشنودی خواص را در می‌نوردد ولی نارضایتی خواص، در رضایت مردم، گم می‌شود.

و مردم هرگز شبیه خواص و اطرافیان نیستند: که هنگام آسایش و رفاه، بیشترین بار را بر دوش حاکم بگذارند.

و هنگام سختی و بلا، کمترین کمکی به او برسانند.

و رعایت انصاف را بدترین کار بدانند.

و هرچه را که می‌خواهند، با ستم بستانند.

و در قبال عطا و بخشش، ناسپاسی کنند.

و هنگام منع و محدودیت، عذرت را نپذیرند.

و در سختی‌های روزگار، کم‌طاقتی کنند.


 • محمدحسین ظرافتی

منصف باش

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

ای مالک!

با خدای خودت منصف باش.

و در ارتباط میان خود و مردم هم، انصاف و عدالت را حاکم ساز.

و نیز در نسبت با خویشان خاصت.

و در نسبت با آن دسته از مردم که دوست‌ترشان می‌داری.

که اگر چنین نکنی، ستم کرده‌ای.

و هرکه بر بندگان خدا ستم کند، نه مردم، که خدا را دشمن خویش ساخته است، و هرکه دشمنی خدا را برانگیزد، خدا خلع سلاحش می‌کند.

و آن‌قدر مقابل او می‌ایستد تا سپر بیندازد یا توبه کند.

و هیچ‌چیز به قدر بنیان نهادن ظلم، موجب دگرگون شدن نعمت‌های خدا و شتاب گرفتن عذاب خدا نمی‌شود.

بی‌تردید خداوند دعای ستمدیدگان را می‌شنود.

و او همواره در کمین ستمگران است.


 • محمدحسین ظرافتی

احساس عظمت!

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ب.ظ

ای مالک!

به هوش باش که جایگاه قدرت و حکومت، تو را نفریبد و در تو احساس عظمت و شباهت به خداوند پدید نیاورد. چرا که خداوند هر موجود ستمگر و سرکشی را خوار و ذلیل می‌کند و هر موجود خودکامه‌ای را ضایع می‌گرداند.


 • محمدحسین ظرافتی

غرور و تکبر

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ب.ظ

ای مالک!

هرگاه که حکومت و قدرت، در تو غرور و تکبر و نخوت پدید آورد، نگاه کن به عظمت و پادشاهی خداوند که بالای سر توست و قدرت بی‌نهایتش و تسلطش بر تو در آنچه خودت هم نسبت به خودت، فاقد قدرتی.

این تأمل و نگاه موجب می‌شود که طغیان و سرکشی‌ات فروکش کند.

و تو را از رفتن در مسیر باطل و دور افتادن از حقیقت باز دارد.

و آنچه را که از عقل و خِردت دور شده، به تو بازگردد.


 • محمدحسین ظرافتی

فرمان من!

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵ ب.ظ

ای مالک!

هرگز نگو که فرمان من... و باید اطاعت شود. چرا که این، موجب سیاهی دل و تباهی دین می‌شود.

و نزدیک شدن به آستانه تغییر و دگرگونی، یا سرنگونی.


 • محمدحسین ظرافتی