حال‌نوشت‌های بنده

حال‌نوشت‌های بنده

آن خدایی که من می‌شناسم، شب منتظر است برخیزی برای نماز شب تا خلوتی عاشقانه کند با تو...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۱۳ تیر ۹۷، ۱۸:۰۶ - گل نرگس
  :)
 • ۶ تیر ۹۷، ۱۱:۳۵ - یه بنده خدا
  به به
 • ۵ تیر ۹۷، ۲۰:۱۸ - دختری از جنس باد
  اخ اخ اخ

شکست بده

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۲۶ ق.ظ

ای مالک!

نفس خویش را در خواسته‌های شهوانی شکست بده و نفس را از طغیان و سرکشی باز دار.

چرا که نفس، به بدی می‌خواند و می‌راند، مگر که لطف خداوند دستگیری کند.


 • محمدحسین ظرافتی

یاری خداوند

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۲۴ ق.ظ

ای مالک!

به یاری خداوند سبحان همت گمار،

با قلب و دست و زبانت.

چرا که خداوند ـ که نامش گرانبهاست ـ یاری یاوران خویش را برعهده گرفته است.

و عزت بخشیدن به عزت‌گزاران خود را تضمین فرموده است.


 • محمدحسین ظرافتی

پیروی

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۲۲ ق.ظ

ای مالک!

پیروی کن آن‌چه را خدا در کتابش فرمان داده.

از واجباتش و سنت‌هایش؛

که هیچ‌کس به سعادت نمی‌رسد مگر با پیروی از آن‌ها و هیچ‌کس بدبخت نمی‌شود مگر با انکار آن‌ها.

و زیر پا گذاشتن‌شان.


 • محمدحسین ظرافتی

مقدم

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۱۹ ق.ظ

ای مالک!

خدا را رعایت کن و طاعت او را برگزین.

اطاعت از خدا و رضایت او را بر هر که و هر چه مقدم شمار.


 • محمدحسین ظرافتی

بی‌نیازی

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۸ ب.ظ

برده، کمال دارایی‌اش را در اندوختن دارایی دیگران می‌جوید.

آزاده، با کمال نیاز به خلق، بی‌نیازی‌اش را کمال می‌بخشد.


 • محمدحسین ظرافتی

یگانه

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۷ ب.ظ

برده را بود و نمود اخلاقی‌اش، ناهمسان و ناهمرنگ است.

آزاده، را بود و نمود اخلاقی‌اش یگانه است.


 • محمدحسین ظرافتی

آخر می‌ایستد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۷ ب.ظ

برده، رذیلانه تلاش می‌کند تا جلوتر از همه باشد. ازاین‌رو از همه عقب‌تر است.

آزاده، بزرگوارانه در آخر می‌ایستد. به همین دلیل از همه جلوتر است.


 • محمدحسین ظرافتی

آگاه به شخصیت خویش

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ب.ظ

برده، دشمن خود را با کینه و خشونت یاد می‌کند، زیرا نمی‌داند که از چه رو او را دشمن می‌دارد.

آزاده، دشمن خویش را دوست می‌دارد، زیرا می‌داند که از این طریق است که به پنهان‌ترین لایه‌های شخصیت خویش آگاه و سپس حاکم می‌شود.


 • محمدحسین ظرافتی

فضیلت‌های بزرگ

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ب.ظ

روح برده، از ذلت، تملق، ریا، ترس و تسلیم شدن به رذائل اخلاقی تغزیه می‌شود.

روح آزاده، از صداقت، نشاط، پاکی، شهامت و ایمان به فضیلت‌های بزرگ رنگ می‌گیرد.


 • محمدحسین ظرافتی

آزادی روح

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۴ ب.ظ

برده، روح خود را زندانی آن چیزی می‌کند که بی‌ارزش است.

آزاده، برای چیزهایی ارزش قائل است که روح او را از زندان آزاد می‌کند.


 • محمدحسین ظرافتی

دوست دارد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۳ ب.ظ

برده، دیگران را دوست می‌دارد تا آن‌ها او را دوست بدارند.

آزاده، ازآن‌رو دیگران را دوست دارد که دوست داشتن را دوست می‌دارد.


 • محمدحسین ظرافتی

آزاد می‌کند

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۱ ب.ظ

برده، نگاهش به هر چیز، از همان زاویه‌ای است که خود می‌خواهد.

آزاده، نگاهش را از هر زاویه‌ای که او را محدود کند، آزاد می‌کند.


 • محمدحسین ظرافتی

رنگ آخرت

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۰ ب.ظ

برده، پیروی از ارزش‌های معنوی اخلاق را در خدمت خواسته‌های دنیای مادی خویش هزینه می‌کند.

آزاده، با جهت‌گیری معنوی، امور دنیوی و مادی را نیز رنگ آخرت و معنویت می‌بخشد.


 • محمدحسین ظرافتی

عمق جان

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۰ ب.ظ

برده، ارزش‌های اخلاقی را به عاریه از دیگران به ذهن می‌سپارد.

آزاده، ارزش‌های اخلاقی را از عمق جان به دل می‌نشاند.


 • محمدحسین ظرافتی

بخشیده باشد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۳۹ ب.ظ

برده، وقتی چیزی را بدست می‌آورد، فوراً از آنِ خود می‌کند.

آزاده، زمانی حس می‌کند که چیزی بر او افزوده شده است که آن را بخشیده باشد.


 • محمدحسین ظرافتی